روزنامه کائنات
6

انرژی

۱۴۰۱ شنبه ۲۸ آبان - شماره 4252
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی: پتروشیمی مشکلی برای ارز آوری ندارد۸۰ درصد آب مصرفی کشور مربوط به بخش کشاورزی است۳۰ میلیون یورو مگاپروژه در حوزه اکتشافی نفت و گاز تعریف شده است۳۱۷ میلیون متر مکعب آب
 در سدهای پنجگانه تهران وجود داردتعمیرات اساسی
 عظیم‌ترین سیستم انتقال آب خنک‌کننده تجهیزات
عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه