روزنامه کائنات
7

شهرستان

۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر - شماره 4217
 توزیع ۲۶۰۰ بسته نوشت‌افزار بین نیازمندان در رزمایش مهر تحصیلی/ اجرای طرح با اعتباری یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومانیکرونا برای غار علیصدر ۴۰ میلیارد تومان بدهی رقم زدشخصیت انسان، در «دوره ابتدایی» شکل می‌گیردافزایش  ۲۵ درصدی مهارت آموزی در محیط کسب و کار واقعی در استان بوشهر
عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه