روزنامه کائنات
3

اقتصاد

۱۴۰۰ سه شنبه ۲۱ دي - شماره 4059
 رئیس دیوان محاسبات کشور:  دولت با فروش اموال مازاد، درآمد مالیاتی ۵۳۰ هزار میلیارد تومانی را واقعی‌تر کندراه‌اندازی مدرن‌ترین مرکز مکانیزه و هوشمند تجزیه و مبادلات در پُست، به‌زودیآغاز تجارت آزاد با اوراسیا از سال آینده و دسترسی به بازار ۱۰ میلیارد دلاریحبوبات بسته بندی ۲۵ درصد گران فروشی می‌کنند۳۰ درصد هزینه صادرات مربوط به حمل و نقل استسالانه چقدر محصول کشاورزی ایرانی
 به دنیا صادر می شود؟راه تنظیم بازار
عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه