روزنامه کائنات
3

اقتصاد

۱۴۰۰ دوشنبه ۲۶ مهر - شماره 3999
رویکرد دولت سیزدهم و سازمان برنامه و بودجه تغییر ریل اقتصادی کشور است اقتصاد ایران را از وابستگی به دلار خارج می‌کنیمبازگشت عربستان به مقاصد صادراتیمحصولاتی را تولید می‌کنیم که جهان دور می‌ریزد!آوار سهمگین کسری بودجه بر زندگی مردم ، کشور را نابود می کندایران و شاخص‌های توسعه اقتصادی
عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه