روزنامه کائنات
1

صفحه اول

۱۴۰۲ شنبه ۱۹ اسفند - شماره 4561

با پیگیری تعزیرات حکومتی؛

گزینه «عجله دارم» از تاکسی های اینترنتی حذف شد


  با پیگیری های سازمان تعزیرات حکومتی، گزینه «عجله دارم» از تاکسی های اینترنتی حذف شد. با پیگیری های سازمان تعزیرات حکومتی، گزینه (عجله دارم) از تاکسی های اینترنتی  از جمله اسنپ حذف شد. احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ۱۵ اسفندماه سال جاری در نشست خبری در پاسخ به سوال ایسنا  درباره رسیدگی به موضوع گزینه «عجله دارم» تاکسی‌های اینترنتی گفت: این گزینه از موضوعاتی بود که هیچ دستگاهی به آن ورود نداشته و ما راسا ورود کردیم و قطعا از  مصادیق گرانفروشی است. قبلأ تذکرات لازم داده شده و پرونده تشکیل شده  و در حال تحقیقات مقدماتی است. اتمام حجت می‌کنم که شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی خودشان این گزینه را جمع کنند ...

4

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه