روزنامه کائنات
1

صفحه اول

۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۸ بهمن - شماره 4544

مرکز آمار ایران گزارش داد؛

کاهش تورم فصلی تولید در پاییز

  گزارش جدید مرکز آمار نشان می‌دهد تورم فصلی تولید در دو بخش صنعت و معدن به ترتیب به ۲.۳ و هشت دهم درصد در پاییز امسال کاهش یافته است.
 طبق اعلام مرکز آمار، تورم فصلی و نقطه به نقطه برای دو بخش صنعت و معدن کاهش یافته و در مقابل تورم سالیانه افزایش یافته است.
گزارش مرکز آمار نشان می دهد تورم فصلی بخش معدن در فصل پاییز هشت دهم درصد بوده، در حالی که در تابستان ۹ و در بهار امسال ۱۳ درصد بوده است. همچنین تورم نقطه به نقطه بخش معدن ۵۶.۲ درصد بوده، در حالی که در تابستان ۵۶.۵ درصد بوده است. در مقابل اما تورم سالیانه بخش معدن در پاییز ۴۷ درصد بوده که در تابستان ۳۵.۷ درصد بوده است.
بخش صنعت نیز در پاییز امسال تورم فصلی ۲.۳ درصد را ثبت کرده در حالی که در تابستان ۷.۱ و در بهار امسال ۹.۳ درصد بوده است. همچنین تورم نقطه به نقطه این بخش از ۳۷.۶ درصد در تابستان امسال به ۳۵ درصد در پاییز کاهش یافته است. در مقابل اما تورم سالیانه بخش صنعت از ۲۹.۲ درصد به ۳۱.۹ درصد رسیده است.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه