روزنامه کائنات
1

صفحه اول

۱۴۰۲ يکشنبه ۱۵ بهمن - شماره 4541

چرا تغییرات مجلس در بودجه ۱۴۰۳ تورم‌زا است؟


  کارشناسان اقتصادی با انتقاد از تغییرات مجلس در لایحه بودجه سال آینده، می‌گویند: تصمیمات نمایندگان سبب کسری بودجه و در نهایت به تورم در سفره مردم تبدیل خواهد شد.
بررسی بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی به پایان رسید. با وجود تلاش دولت در تدوین بودجه تراز، مجلس شورای اسلامی در ۲۰ مصوبه خود بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بار مالی بر دوش دولت گذاشته است. مصوبات نمایندگان شاکله لایحه دولت را تغییر داده است.
داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد مصوبات مجلس گفته بود: آنچه سازمان برنامه و بودجه احصا کرده است، در تبصره (۴)، به میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان، در تبصره (۷) به میزان ۱۵ هزار میلیارد تومان، در تبصره (۱۴) به مبلغ ۵۱ هزار میلیارد تومان، در تبصره (۱۵) به مبلغ ۲۹۵ هزار میلیارد تومان بار مالی الحاقات مجلس به لایحه بودجه است که در مجموع ۴۴۱ هزار میلیارد تومان مجلس بار مالی اضافی به لایحه بودجه ۱۴۰۳ الحاق شده است.
کارشناسان اقتصادی با انتقاد از تغییرات مجلس، می‌گویند تصمیمات نمایندگان سبب کسری بودجه و در نهایت به تورم در سفره مردم تبدیل خواهد شد، زیرا اگر منابع محقق نشود و بیش برآوردی داشته باشیم، دولت برای پرداخت هزینه‌ها مجبور به استقراض می‌شود.
بر اساس نظر کارشناسان، تنها راه برای تامین کسری بودجه در اقتصاد ایران چاپ پول و استقراض از نظام بانکی است؛ زیرا موارد دیگر از جمله قرض گرفتن از جامعه بین‌المللی و همچنین انتشار اوراق با توجه به عمق کم بازار سرمایه، امکان‌پذیر نیست.
کسری بودجه یکی از موتورهای تورم‌زا است که دولت سیزدهم در دو سال گذشته تلاش کرد با انضباط مالی و مدیریت منابع از استقراض جلوگیری کند تا از موتور را خاموش کند.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه