روزنامه کائنات
1

صفحه اول

۱۴۰۲ شنبه ۲۷ آبان - شماره 4486

مهدی جهانگیری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و یونان:

ریل گذاری توسعه روابط تجاری بین ایران و یونان جز با توسعه صنعت گردشگری امکانپذیر نیست


 رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و یونان در نشست با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن آتن گفت: ما راهاندازی خط هوایی بین تهران و آتن را به جد دنبال خواهیم کرد و انتظار داریم این موضوع از سوی طرف یونانی هم با جدیت دنبال شود.
مهدی جهانگیری، رئیس اتاق مشترک بازگانی،صنایع و معادن ایران و یونان، در نشست «ایران - یونان؛ فرصتهای کسب و کار» که در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن آتن در پایتخت کشور یونان برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای تجاری موجود بین دو کشور گفت: ایران و یونان پیشینه بسیار قوی، ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه فرهنگی و تمدنی و جاذبههای زیاد گردشگری دارند. تا جایی که شباهتهای فرهنگی این دو کشور باعث شده مردم ایران و یونان هم به هم شبیه باشند.
راه اندازی دفتر تجاری ایران در یونان با جدیت دنبال میشود
 رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و یونان همچنین گفت: در برنامه هایی که در اتاق بازرگانی دنبال کردیم امیدواریم به زودی زمینه برقراری خط هوایی بین تهران و آتن را فراهم کنیم. همچنین، راهاندازی دفتر تجاری ایران در یونان یکی از برنامههای مهمی است که در دستور کار اتاق بازرگانی مشترک ایران و یونان قرار دارد.
وی با توصیف جلسات هیات بزرگ تجاری و اقتصادی ایران در آتن، تصریح کرد: بسیار خوشحالیم که نشستهای بسیار ارزشمندی را در اتاقهای بازرگانی آتن برگزار کردیم. اهمیت این هیات تجاری همراهی سفیر محترم یونان در تهران و سفیر محترم ایران در آتن است که از همکاری با هیات تجار ایران لحظهای دریغ نکردند.

 

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه