روزنامه کائنات
1

صفحه اول

۱۴۰۲ دوشنبه ۲۷ شهريور - شماره 4446

تحول در آموزش و پرورش

کائنات| یونس توکلی- همان طور که دیروز رئیس جمهوری گفت ، یکی از ارکان اساسی توسعه یک کشور, بخش آموزش و پرورش آن است, این بخش از آن جهت دارای اهمیت فوق العاده است که هم ابزاری مهم برای توسعه بوده و هم یکی از اهداف توسعه محسوب می شود, در کشورهای مختلف, استقرار و فعالیت نظامهای آموزشی به یک جریان عادی و مستند تبدیل شده است و هر ساله بخش عظیمی از منابع عادی در قالب بودجه های دولتی و هزینه های شخصی, در این راه صرف می شود. به لحاظ همین اهمیت آموزش و پرورش که روزگاری یک مقوله مهجور در سیاست گذاری داخلی شناخته می شد, به تدریج در صحنه ملی و بین المللی به بحث اصلی سیاست گذاری تبدیل شده است. با پذیرش رو به افزایش آموزش و پرورش به عنوان عامل راهبردی در بهبود توسعه ملی, موضوع بررسی و تحلیل سیاست های آموزش و پرورش کشور از اهمیت بسیاری برخوردارمی باشد,
تحول در نظام آموزش و پرورش مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی در جهت رسیدن به حیات طیبه (زندگی فردی و اجتماعی مطلوب اسلامی) و رشد و شکوفایی استعدادهای فطری و ارتقاء کیفی در حوزه‌های بینش، دانش، مهارت، تربیت و سلامت روحی و جسمی دانش آموزان با تأکید بر ریشه کن کردن بی سوادی و تربیت انسان‌های مؤمن، پرهیزکار، متخلق به اخلاق اسلامی، بلند همت، امیدوار، خیرخواه، بانشاط، حقیقت جو، آزادمنش، مسؤولیت پذیر، قانونگرا، عدالت خواه، خردورز، خلاق، وطن دوست، ظلم ستیز، جمع گرا، خودباور و ایثارگر.
شرایط جدیداجتماعی مجال بازتراندیشیدن پیرامون مسائل فرهنگ را ممکن و ضرور می سازد.از یک سو، پاره ای از تضییقات مادی ، بمرور کمرنگ می شوند وازافق دیگر، حجاب جنگ بر ناتوانی و با ضعفه، سایه نمی افکند و سپر بلا نمی شود. بااین توجه مسائل مختلف اجتماعی ، در محک دید و توقع جامعه ای است که سالیان مقاومت ر، در نور دیده اند و اینک بحق ، منتظر آنند که رویش عینی کارگزاران را ببینند و آثار آن را بیابند.
نکته فوق ، به معنای افزودن توقعات نیست بلکه دادن بهای کافی به انتظارهای اصولی امت است و بااین حساسیت ، نبایدازاین انتظارات در گذشت و با تکیه بر خسارات و خرابیهای ایام انقلاب و جنگ ، حجاب نوین آفرید.البته انتقال وارائه مشکلات ، شرور و لازم است ،اما دراین میان بایستی بین مشکلات طبیعی و خود آفریده ، مرزی جدی قائل شد و خلط این دو، تنها مدیران و مسوولان ضعیف و نالایق ر، برجای می دارد. .
اینک در آغاز سال تحصیلی نوین ، پرداختن به نقد کلی اصول آموزش در کشور، بااین عنایت انجام یافته است که ضرورت بسط انقلاب آموزشی ، همچنان پابرجاست واز برنامه ریزان این امر،انتظار آن است که در جهت تکامل و تحول جدی شیوه تعلیم در کشور، جدیت بیشتر نشان دهند.
کمبود معلم، کم توجهی به برخی دروس تحولی در مدارس و یا موضوع حج زیاد کتب درسی از موضوعاتی است که در سال‌های اخیر بیش از گذشته به آن‌ها پرداخته شده است.
از سوی دیگر تحقق بسیاری از راهکارهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز نیازمند توجه جدی بر روی درس‌هایی همچون درس تفکر و سواد رسانه‌ای یا درس آمادگی دفاعی است. در حالی که این روزها در مدارس کشور، معلمان دروس دیگر برای خالی نماندن این کلاس‌ها از معلم به ناچار این دروس را هم تدریس می‌کنند.
در مناطق کم برخوردار شرایط از این نامساعدتر است. در مناطقی که نظام آموزشی ما با کمبود معلم مواجه است و به ناچار کلاس‌های چندپایه تشکیل یا مدارس دوشیفتی شده است؛ دیگر موضوع استفاده از معلمان متخصص برای دروس تحولی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
با توجه به اهداف و چشم انداز سند تحول بنیادین نظام آموزشی و با توجه به تأکیدات رهبر انقلاب مبنی بر توجه بیشتر به جهاد تبیین؛ برخی از دروس نیازمند توجه جدی تر است.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه