روزنامه کائنات
2

سیاست

۱۴۰۱ سه شنبه ۱ آذر - شماره 4255

صدای مردم

دوشنبه 30 آبان ، مهرداد ازتهران:
امروز مسابقه تیم ملی برگزار میشه. فارغ از اینکه پیروزبشوند یا نه و بقیه حواشی، امیدوارم که حمایت از تیم ملی موجب وحدت جامعه و ایجاد روحیه نشاط بشود.
دوشنبه 30 آبان ، رضا از مشهد:
هفته بسیج از راه می رسه و یکی از بخش های مهم جهاد تبیین، روشن سازی فعالیت و زحمات این عزیزان برای مردم است. به نوبه خودم هفته بسیج رو تبریک می گم.
دوشنبه 30 آبان ، شهرام از زنجان:
دولت یک فکر اساسی برای مسکن و اشتغال انجام بدهد. ما نسل جوان نیازمند توجه و کمک و آینده روشن هستیم. اینجا بیکاری و بی پولی رو می‌شود دید.

 

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه