روزنامه کائنات
1

صفحه اول

۱۴۰۱ يکشنبه ۲۹ آبان - شماره 4253

۷ میلیون مرگ زودرس سالانه به دلیل آلودگی هوا در دنیا؛

مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا بالاتر از ایدز و مالاریا

4

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه