روزنامه کائنات
2

سیاست

۱۴۰۱ سه شنبه ۲۴ آبان - شماره 4250

صدای مردم

دوشنبه 23 آبان، مهدی از تهران:
حمله موشکی سپاه به مقر تروریست ها وگروهک ها ضرب شستی خوب به تحرکات اخیر آنها بود. می خواستم از هوشیاری سپاه و اقدامات به موقع ایشان تشکر کنم.
دوشنبه 23 آبان، یلدا از نیشابور:
همه در مورد اینکه کنکور تحت تاثیر سابقه تحصیلی است حرف می زنند اما به این نکته اشاره نمی کنند که در بعضی مناطق سوابق تحصیلی تحت تاثیر شرایط جغرافیایی و کشاورزی و کارگری است.
دوشنبه 23 آبان، سپهر از رشت:
برای جام جهانی اگه می شد که در فضای باز و سینماها نمایش جام جهانی وجود داشته باشد عالی میشد. ما خودمان انتظامات آن را بر عهده خواهیم گرفت. نگران نباشید.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه