روزنامه کائنات
2

سیاست

۱۴۰۱ سه شنبه ۲۴ آبان - شماره 4250

حلال است

نه چک زدیم نه چونه ، تیم ملی رو کی روش بردش به قطر. حالا هی بگویید چرا برای فوتبال هزینه نمی کنید. بفرما اینهم خدا تومان غیر از پول خود کی روش و بازیکنان  و کادر فنی و رسانه ای ، هزینه هتل و آمد و شد و شب نشینی.
بعدش هم به همه گل می زنیم و می آییم در خانه و شما ملت عزیز همه را می گذارید روی سرتان و حلوا حلوا می کنید. حالا دیدید که چقدر برای نشاط شما هزینه می شود. آنوقت هی بیایید و بگویید نشاط نیست ونمی شود جوانی کرد و داریم دق مرگ می شویم.
این توپ و این میدان و این هم تلویزیون بدون سانسور دولتی. تا دلتان خواست بخندید و برقصید که هزینه ها حلال شود...

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه