روزنامه کائنات
2

سیاست

۱۴۰۱ چهارشنبه ۳۰ شهريور - شماره 4215

صدای مردم

سه شنبه 29 شهریور
 جواد از تهران:
به نظرم باید در مورد اعتراضات مردم، با اطلاع رسانی شفاف ، التهابات را بخوابانند. اما متاسفانه آدم با این تناقضات اطلاع رسانی مواجه است و کسی هم جواب درست نمی دهد.
سه شنبه 29 شهریور
 فرخی از ورامین:
قصه هزینه های سرسام آور لولزم التحریر دیگر قابل گفتن نیست. یک دفتر 100 برگ نقاشی سیمی خریده ام 120 هزارتومان. آخر این چه وضع نظارت و قیمت گذاری است. به کجا اعتراض کنیم که بفهمند جیبمان خالی است.
سه شنبه 29 شهریور
امین از کرج:
رفتم دکتر و پول ویزیتش را نقدی دادم. همینطور برای خرید مبل رفتم وگفتند کارتخوانمان خراب است. اصلا این چه طرز مالیات گرفتن است که همه دستگاههایشان خراب است؟

 

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه