روزنامه کائنات
2

سیاست

۱۴۰۱ چهارشنبه ۳۰ شهريور - شماره 4215

نمایشگاه به توان چند

الان نمایشگاه مواد غذایی در روسیه است. نمایشگاه مواد معدنی در ایران. چند روز پیش نمایشگاه انرژی تجدیدپذیر، آنورتر نمایشگاه ماشین در ونزوئلا و... ما مردیم از بس نمایش دادیم و داخل سفره مان چیزی ندیدیم. کاش یک کاری بکنند که اینهمه نمایش و هزینه و سفرهای خارجی و داخلی یک قدری هم با ملاطفت بیشتر با سفره مردم برخورد کند.
بهرصورت ما که وسعمان نمی رسد برویم مسکو و ونزوئلا و نمی دانم کجا. وسعمان به همین سفر تهران هم نمی رسد. ولی وسعمان می رسد برویم سر سفره خانه مان و شما را دعا کنیم.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه