روزنامه کائنات
6

انرژی

۱۴۰۱ سه شنبه ۲۹ شهريور - شماره 4214

رهاسازی آب از سد کوثر برای شهرستان هندیجان

 مدیر امور آب منطقه شرق سازمان آب و برق خوزستان از رهاسازی آب از سد کوثر به منظور بهبود کیفیت آب رودخانه زهره در شهرستان هندیجان برای تامین آب شرب مورد نیاز مردم و همچنین احشام خبر داد. مهدی خواجه ‌پور در خصوص رهاسازی آب از سد کوثر اظهار کرد: به منظور بهبود کیفیت آب رودخانه زهره در شهرستان هندیجان برای تامین آب شرب مردم و همچنین احشام، رهاسازی آب از سد کوثر آغاز شده است. وی افزود: این رهاسازی آب با دبی ۳۰ مترمکعب بر ثانیه در حال حاضر در حال انجام است تا شرایط کیفی آب در رودخانه زهره بهبود پیدا کند.مدیر امور آب منطقه شرق سازمان آب و برق خوزستان گفت: با توجه به این رهاسازی انجام شده از مردم روستاهای پایین دست سد کوثر درخواست داریم در مدت رهاسازی آب از بستر و حریم رودخانه‌های خیرآباد و زهره در جنوب شرق خوزستان فاصله بگیرند.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه