روزنامه کائنات
3

اقتصاد

۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير - شماره 4163

قانون اتاق بازرگانی چگونه تغییر می‌کند؟

 رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران می‌گوید برای آنکه بحث تغییر قانون اتاق‌های بازرگانی به بهترین شکل نهایی شود، باید از تجارب بین المللی نیز در این زمینه استفاده کرد.
حسن فروزان‌فرد با اشاره به تاریخچه تقریبا یک‌دهه‌ای مساله اصلاح قانون اتاق بازرگانی، گفت: به طور خاص بعد از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که دامنه فعالیت‌های اتاق بازرگانی گسترش پیدا کرد و تعامل اتاق با تشکل‌ها بسیار توسعه یافت، با این حال مکانیزم‌های حکمرانی خود اتاق به قدر کافی اصلاح نشده و تغییر نکرده است.
 او افزود: اتاق در ابتدای دهه ۱۳۹۰ پیش‌نویسی را آماده کرد که برای اصلاح قانون به دولت و مجلس ارائه شود اما بنا به دلایلی از دستورکار خارج شد. در سال‌های بعد از آن هم شرایط به گونه‌ای پیش رفت که به نظر می‌رسید مساله اصلاح قانون اتاق چندان موضوعیت پیدا نکرد یا صلاح دیده نشد که ادامه پیدا کند.
فروزان‌فرد با اشاره به پررنگ شدن این مساله در شرایط کنونی  و همکاری بخشی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی با نمایندگان مجلس برای تدوین یک طرحی برای اصلاح قانون اتاق بازرگانی، گفت: فارغ از آنچه تا کنون انجام شده، آنچه مغفول مانده مطالعه حرفه‌ای نمونه‌های موفق در کنار بررسی اصول بنیادین حکمرانی تشکل‌های بخش خصوصی است. در این زمینه کمیسیون حمایت قضایی اتاق تهران به اسناد اتاق بازرگانی بین الملل مراجعه کرده تا به اصول قابل اتکا و مستند و موفقی برای اصلاح نظام حکمرانی اتاق و سایر تشکل‌ها دست پیدا کند. با توجه به اهمیت رابطه اتاق و تشکل‌ها بعد از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار باید در نظر گرفته شود که هرگونه تغییری در اتاق بر فعالیت تشکل‌ها نیز اثرگذار خواهد بود و اتاق بازرگانی باید به درستی به عنوان تشکل‌ها در نظر گرفته شود. بنابراین تغییر صرف در اتاق بازرگانی کفایت نمی‌کند و این تغییر در قواعد بازی باید به نحوی باشد که تشکل‌ها نیز آن را بپذیرند.
او با اشاره به دو سند مهم اصول حکمرانی و اصول مبارزه با فساد برای تشکل‌های بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی، اشاره‌ای به تاریخ تدوین این دو سند در فدراسیون جهانی اتاق‌ها داشت  و گفت: سند نظام حکمرانی در اتاق‌های بازرگانی در سال ۲۰۱۱ یعنی ۱۰ سال قبل تدوین شده است؛ یعنی تقریبا همان زمانی که ما هم فکر می‌کردیم لازم است قانون اتاق اصلاح شود. سند دوم هم اصول مبارزه با فساد در تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی است که هر دوی این سندها ترجمه و منتشر شده و در اختیار قرار گرفته است. گر چه این اتفاق کمی دیر رخ داده اما وجود این اسناد برای بخش خصوصی بسیار کاربردی است. اتاق بازرگانی بین‌الملل یک شبکه بسیار بزرگ از صدها اتاق بازرگانی در جهان را با این اصول بنیادین در کنار هم قرار داده است.

 

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه