روزنامه کائنات
2

سیاست

۱۴۰۱ دوشنبه ۱۳ تير - شماره 4162

کنکور جمع شود بهتر است

با این اوضاع و احوال که هیچکس نمی تواند نظارت داشته باشد و هر کسی هر کاری می خواهد می کند، همان بهتر که از الان به بعد هر کسی باز هم هر کاری می خواهد بکند. چه کسی گفته اگر اینطوری بشود، سنگ روی سنگ بند نمی آید. می آید ..
اصلا این مقدمه را یک جوری گفتم که لبه انتقادی اش به سمت کسی نباشد و به گرانی وتورم هم طعنه نزند و اصلا راسته کارش برود سراغ کنکوری های مغبون که معلوم نیست یک عده چگونه از آنها سبقت می گیرند و دکتر و مهندس می شوند و به ریش آنها می خندند. البته سنجشی ها قسم می خورند که خبر نبوده و مجلسی ها کمیسیون نود را انداخته اند جلو تا ببیند چه خبر بوده.
عجالتا هر کسی هر کاری می خواهد میکند. شما هم هر کاری که خواستید بکنید. تا بعد که معلوم بشود تقلب بوده یا نبوده. فروش سئوال بوده یا نبوده. اصلا آن نوزاد آن وسط چکار می کرده...

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه