روزنامه کائنات
2

سیاست

۱۴۰۱ چهارشنبه ۱ تير - شماره 4154

اموالت را قورت بده!

گفتم این پرونده سرقت بانک ملی از آن پرونده هاست. گفتید نه. همینطور تصاعدی دارد بالا می رود. آن ده نفر که هیچ. آن سه نفر که در کشور همسایه گرفتند و اول گفتند آورده اند اینور و حالا می گویند دارند می آورند اینور هم هیچ. سه نفر دیگر را هم گرفته اند. حالا آنور بوده اند یا اینور، داخل بانک بوده اند یا خارج آن بماند برای روز دادگاه.
تازه شاید خیلی از اموال هم خودش سرقتی باشد. می گویند مقداری طلای قدیمی هم بوده. طلای قدیمی یعنی چه؟ یعنی عتیقه جات؟ اصلا مگر می شود که صندوق امانات همینطور پناهگاه هر چیزی باشد؟ عجالتا عکسها را می گذارند روی سایت هر کس هر چی به چشمش آشنا آمد مال او.  ما هم برویم ببینیم دزدی بعدی کجاسست؟ مثل آن بنده خدا که صندوق امانات را خالی کرد و برد گذاشت داخل فریزر و دزدها رفتند زدند. یعنی از بانک پی جویش بوده اند. حواستان را خوب جمع کنید. از من به شما نصیحت، اموالتان را قورت بدهید. مثل روشنفکرها که قورباغه اشان را قورت می دهند.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه