روزنامه کائنات
2

سیاست

۱۴۰۱ دوشنبه ۳۰ خرداد - شماره 4152

ناگهان برق رفت

بالاخره بنا شد لوازم خانگی هم گران شود و این برای ما که در خانه های گران زندگی می کنیم و با ماشین های گران اینور و آنور می رویم و میوه های گران می خوریم و پلوی گران می پزیم چیزی نیست.
یعنی گرانی کلاس است و دم فروشنده ها گرم که مالیاتشان را می دهند ونمی دهند و گرانی را هم باکی نیست و...
آخ گفتم باک. الان دیگر خوب است که نمی شود گرانی بنزین را ضمیمه این نوشته کرد . تا آخر امسال از گرانی بنزین خبری نیست و شاید سال دیگر همنباشد و سال دیگر.
باری بقول جناب آقای سخنگوی دولت که از ما مردم تشکر می کند بابت اینکه تحمل می کنیم و صبر می کنیم ، همه چیز رو به رشد است و این بهارش بود و حالا کو تا تابستان که از فردا پس فردا شروع می شود و این متن دست و پا شکسته را سه بار است که تایپ می کنم و برق می رود و می آید و باز رفت...

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه