روزنامه کائنات
2

سیاست

۱۴۰۰ شنبه ۲۵ دي - شماره 4061

حاج علی‌اکبری:

ضرورت اصلاح حقوق در دستگاه های ویژه خوار

  محمد جواد علی اکبری در خطبه های نماز جمعه تهران گفت: رهبر غیور و حکیم و شجاع ما به مناسبت ۱۹ دی از نعمت غیرت دینی در جامعه ما گفتند و تحلیل دقیق و فنی داشتند و در اختیار جامعه قرار دادند . دی ما ه در تاریخ انقلاب اسلامی ماه عجیبی است و دی ماه تجلی گاه غیرت دینی ایرانیان و مردم کشور است. از شهادت غیور مردان فداییان اسلام در ۱۳۳۴ که آذرخش غیرت دینی بود و ۱۹ دی ماه و خروش غیرت مندانه مردم قم تا ۲۶ دی ماه که شاهد فرار جرثومه تباهی و فساد شاه مخلوع بودیم و این دست الهی بود که آستین ملت بیرون آمد و او را از کشور فراری داد. هم‌چنین سالروز عملیات کربلای ۵ که در دی ماه بود و در این عملیات بزرگ و طولانی شاهد صحنه های زیادی از غیرت دینی رزمندگان بودیم و ۹ دی در ۱۳۸۸ که خورشید دینی غیرت ایرانیان از پشت ابرهای فتنه طلوع کرد. تا ۱۳ دی و روزهای پس از او که شهادت سردار رشید ما قاسم سلیمانی بود و قیامت و غوغایی که در کشور به پا شد. وی ادامه داد: این مسیر، مسیر آینده ما هم هست این سرمایه غیرت دینی و نعمت بزرگ شکرگزاری دارد و ملت ما باید شاکر آن باشد و هست. امام جمعه موقت تهران با اشاره به سالروز رحلت مادر غیرت، وفا و ادب حضرت ام‌البنین که چهار فرزند خود را در راه امام زمان خودش فدا کرد گفت: گرامیداشت این روز بهانه‌ای است برای گرامیداشت کسانی که پشتوانه غیرت دینی ما در تمام قرون و اعصار بودند یعنی مادران شهید ما. وی گفت: سرمایه غیرت دینی با همه وجود باید حفاظت شود. با داشتن این سرمایه موفق شدیم نظام محاسباتی دشمن را به هم بزنیم و هیچ وقت نتوانستند ملت ایران را زمین‌گیر کنند، بلکه خودشان زمین گیر شدند. با این سرمایه تهدیدات را به فرصت تبدیل کردیم و در صراط مستقیم ولایت الهی در تمام این سال‌ها ثابت قدم بوده است و پیشرفت‌های حیرت‌انگیز را داشتیم. حاج علی‌اکبری تاکید کرد: تا رسیدن به قله تمدن نوین اسلامی که پیش روی ماست، غیرت ایمانی و دینی سرمایه ملت ایران است. به همین خاطر است که دشمن در یک جنگ پیچیده ترکیبی غیرت و ایمان ما را هدف قرار گرفته است. سعی دارد از جامعه ما قداست زدایی کند و ارزش های خانوادگی و ناموسی ما را هدف قرار داده است و حیا و عفت بانوان و مردان ما را هدف قرار گرفته است و ترویج بی بند و باری و تسامح و سهل‌گیری در برابر طراحی های دشمن خط خطرناکی است که باید مراقب باشیم و مردم و مسئولان باید دست به دست هم دهند و از گوهر دینی مان حفاظت کنند. در تربیت نسل غیور و وفادار به آرمان‌ها، خانواده‌ها غیرت کنند و همچنین در قطع فساد پیش قدم شوند. در جنگ دیپلماسی عزیزان ما باید غیرت‌مندانه بایستند و با تدبیر و حکمت و عقلانیت طراحی های دشمن را زمین بزنند، به نحوی که موفق شوند تحریم‌های ظالمانه را از سر راه ملت ما بردارند،

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه