روزنامه کائنات
5

گزارش

۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۴ شهريور - شماره 3979

در بدترین حالت نقدینگی به چه حجمی می رسد؟

  حجم نقدینگی در چهار سناریو بررسی شده است: در این سناریوها حجم این متغیر مهم بر پایه میانگین رشد ماهانه نقدینگی در ۴ بازه زمانی اعم از یکسال منتهی به تیر ۱۴۰۰، ۶ ماه منتهی به تیر، ۴ ماه نخست سال ۱۴۰۰ و خود رشد ماهانه تیر ۱۴۰۰ محاسبه شده است. بررسی ها نشان می دهد متوسط رشد ماهانه نقدینگی در ۶ ماه منتهی تیر ماه امسال، ۲.۸ درصد بوده است. با این سرعت رشد حجم نقدینگی در پایان سال به ۴ هزار ۶۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. که بر این اساس رشد این متغیر پولی در پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۳۴ درصد خواهد بود. رشد ماهانه نقدینگی در تیر ماه ۳.۱ درصد  بوده است. چنانچه رشد ماهانه نقدینگی تا پایان سال به همین مقدار باشد یا به بیان دیگر نقدینگی با همین سرعتی رشد کند که در تیر ماه به ثبت رسانده، حجم نقدینگی موجود در اقتصاد ایران در پایان سال ۱۴۰۰ به ۴ هزار و ۷۳۰ هزار میلیارد تومان و رشد سالانه ۳۶ درصد می رسد. چنانچه سناریو رشد ماهانه به واقعیت بپیوندد، بالاترین حجم نقدینگی در پایان سال را میان سناریو های مطرح شده خواهیم داشت. این نکته حائز اهمیت است که در بدترین حالت نیز رشد سالانه نقدینگی در پایان ۱۴۰۰ به رکورد ۴۰.۶ درصدی رشد این مغیر در پایان ۹۹ نخواهد رسید.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه